Børn og begravelser

2020-11-01

Forbered barnet inden begravelsen

  • Fortæl hvordan der ser ud, inden I går ind i kirken. Forklar gerne med så mange sanseindtryk som muligt; hvordan ser der ud? Hvordan føles det inde i kirken er det varmt/koldt? Hvordan lyder det? Du kan evt. sige:        "Når vi kommer ind i kirken er der en lang gang fyldt med blomster på gulvet. Det er blomster fra alle dem som tænker på ... Oppe forrest står en hvid kiste med gule blomster på, der i ligger ..., men der er låg på så vi ikke kan se ham. Der er også er orgel, der skal spille musik og det kan godt lyde lidt højt. Der kan godt være lidt koldt inde i kirken. Der er en masse bænke ude i siderne man kan sidde på og vi skal sidde sammen.                      Der er en masse mennesker, der kendte ... og de kan godt være kede af det. Men de skal nok blive glade igen. Så kommer præsten, en mand i en sort kåbe og holder en tale og vi skal synge. Til sidst skal vi bære kisten ud hvor ... skal begraves " 

  • Sørg for at der er en voksen sammen med barnet, der kan rumme barnets følelser og spørgsmål. Hvis du selv er i dyb sorg, så giv også dig selv lov til at sørge og lad en anden hjælpe dit barn med sin sorg...                                   
  • Giv barnet ejerskab i begravelsen lav en fin tegning I kan sætte fast på kisten, tag sæbebobler med som barnet kan puste på kisten når den sænkes i jorden m.m.


Begravelser er for de efterladte... både børn og voksne.

Midt i sorgen kan vi som forældre få lyst til at skåne og beskytte vores børn. De har jo allerede været så meget sorg igennem.

Tankerne kan være mange:
- har de godt af at se os så kede af det?
- hvad nu, hvis jeg selv er så ked af det, at jeg ikke kan orke at trøste mit barn?
- måske de har bedst af at vi besøger graven bare os en anden dag?
- er det ikke bedre at de husker deres morfar som han var i live?
Svaret er; ja børnene vil se, at I er kede af det men vigtigst af alt vil de se jer blive glade igen.
Begravelse er en afskedsceremoni, et overgangsritual, som vi har brug for for at kunne tage afsked.
Det samme har børnene. Oftest er børnenes fantasi værre end virkeligheden. Det kan derfor også have en afklarende effekt for børn at få lov at deltage. Desuden kan de nemt komme til at føle sig udenfor fællesskabet, hvis ikke de inkluderes.
Min klare anbefaling er derfor at børn fra omkring 3-4 års alderen altid skal deltage i begravelsen.
Det er dog vigtigt, at du forinden forbereder barnet.

Døden er en del af livet og skal ikke undgås... men den skal lære at forstås... også af børn.