TEMAER

Eksempler på foredrag

Skæld ud og dets alternativer

 • Hvad er de hyppigste årsager til skældud? 
 • Hvilken effekt har skæld ud?
 • Hvad kan jeg gøre for at minimere skæld ud?

Skolestart

 • Hvad skal du som forældre være opmærksom på omkring skolestart?
 • Hvad kan være godt at øve med dit barn? 

 • Hvad kan jeg forvente af skolen  og hvordan kan jeg bedst samarbejde?

Hvem pokker har pakket        min kuffert?

 • Hvordan kan vi som forældre blive tydeligere i vores sprog?
 • De 3 forældretyper

 • Hvad kan jeg forvente af mit barn? Om hjernes udvikling. 

Spil dit barn god i skolen

 • Hvordan du som forældre bedst kan støtte dit barns skolegang.
 • Hvordan støtter du dit barn i at lære egenskaber som vedholdenhed og selvstændighed?
 • Hvordan kan du som forældre støtte bakke op om dit barns skole?

Børn og digital medier

 • Skærmtid - hvor meget, hvor og hvornår?
 • Forstå dit barns digitale vaner og uvaner
 • Bliv en del af dit barns digitale verden